jپنج شنبه 23 مرداد 1399
بازدید معاون وزیر ورزش، مدیرعامل شرکت توسعه و رییس فدراسیون فوتبال از آماده سازی ورزشگاه آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved