jجمعه 28 تیر 1398
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
یک شنبه 23 تیر - سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
تاریخ ثبت: یک شنبه 23 تیر 1398
موضوع: سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/05/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/04/25 الی 1398/05/05
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 19 تیر - بهره برداری از 12 عدد تابلوهای تبلیغاتی مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 19 تیر 1398
موضوع: بهره برداری از 12 عدد تابلوهای تبلیغاتی مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/05/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/04/18 الی 1398/04/25
اطلاعات بیشتر
شنبه 18 خرداد - بهره برداري از دوباب تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران
تاریخ ثبت: شنبه 18 خرداد 1398
موضوع: بهره برداري از دوباب تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/03/25 الی 1398/04/01
اطلاعات بیشتر
شنبه 18 خرداد - بهره برداري از فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
تاریخ ثبت: شنبه 18 خرداد 1398
موضوع: بهره برداري از فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/03/25 الی 1398/04/01
اطلاعات بیشتر
شنبه 18 خرداد - بهره برداري از سالن بولينگ بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
تاریخ ثبت: شنبه 18 خرداد 1398
موضوع: بهره برداري از سالن بولينگ بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/03/25 الی 1398/04/01
اطلاعات بیشتر
شنبه 18 خرداد - بهره برداري از یکباب زمین چمن تنیس مجموعه شهید شیرودی تهران
تاریخ ثبت: شنبه 18 خرداد 1398
موضوع: بهره برداري از یکباب زمین چمن تنیس مجموعه شهید شیرودی تهران
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/03/25 الی 1398/04/01
اطلاعات بیشتر
شنبه 18 خرداد - بهره برداري از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد بانضمام ساير متعلقات آن
تاریخ ثبت: شنبه 18 خرداد 1398
موضوع: بهره برداري از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد بانضمام ساير متعلقات آن
محل اجرا: استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/03/25 الی 1398/04/01
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 30 اردیبهشت - بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شمار 1 بانضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: دو شنبه 30 اردیبهشت 1398
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شمار 1 بانضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي و شهید کبکانیان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/03/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/02/29 الی 1398/03/01
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 24 اردیبهشت - بهره برداري از سالن بدنسازي آقايان و بانوان بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي شهيدشيرودي
تاریخ ثبت: سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
موضوع: بهره برداري از سالن بدنسازي آقايان و بانوان بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي شهيدشيرودي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/03/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/02/28 الی 1398/03/04
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 24 اردیبهشت - بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي تاكسي سرويس و پيك موتوري واقع در مجموعه ورزشي آزادي-تجديد
تاریخ ثبت: سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي تاكسي سرويس و پيك موتوري واقع در مجموعه ورزشي آزادي-تجديد
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/03/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/02/28 الی 1398/03/04
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 24 اردیبهشت - بهره برداري از سالن دوازده هزار نفري واقع در مجموعه ورزشي آزادي بمنظور برگزاري مراسم، همايشها،‌گردهمايي هاي فرهنگي و ورزشي و برگزاري كنسرت
تاریخ ثبت: سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
موضوع: بهره برداري از سالن دوازده هزار نفري واقع در مجموعه ورزشي آزادي بمنظور برگزاري مراسم، همايشها،‌گردهمايي هاي فرهنگي و ورزشي و برگزاري كنسرت
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/03/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/02/28 الی 1398/03/04
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 26 فروردین - بهره برداری از سه باب فروشگاه جهت فروش مواد غذایی واقع در ضلع غربی گیتهای کنترل ورود تماشاچیان در ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: دو شنبه 26 فروردین 1398
موضوع: بهره برداری از سه باب فروشگاه جهت فروش مواد غذایی واقع در ضلع غربی گیتهای کنترل ورود تماشاچیان در ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/02/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/01/27 الی 1398/02/04
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 26 فروردین - بهره برداری از کانکس فروشگاه دوچرخه در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: دو شنبه 26 فروردین 1398
موضوع: بهره برداری از کانکس فروشگاه دوچرخه در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/02/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/01/27 الی 1398/02/04
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 26 فروردین - بهره برداری از یکباب ساختمان واقع در ضلع غربی استخر قهرمانی جهت بهره برداری کافی شاپ و فست فود در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: دو شنبه 26 فروردین 1398
موضوع: بهره برداری از یکباب ساختمان واقع در ضلع غربی استخر قهرمانی جهت بهره برداری کافی شاپ و فست فود در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/02/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/01/27 الی 1398/02/04
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved