jجمعه 28 تیر 1398
سرمایه گذاری
وضعیت سرمایه گذاری:
یک شنبه 23 تیر - سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
تاریخ ثبت: یک شنبه 23 تیر 1398
موضوع: سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/05/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/04/25 الی 1398/05/05
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved