jچهار شنبه 09 مهر 1399
مراسم دمام زنی در شب اول ماه محرم در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved