jجمعه 16 خرداد 1399
دو شنبه 08 اردیبهشت
بازدید مهندس کریمی از تکمیل سالن شش هزارنفری شیراز


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved