jشنبه 03 فروردین 1398
پنج شنبه 17 آبان
گفتگوی زنده مهندس کریمی با شبکه خبر سیما/ پنجشنبه 17 آبان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved