jچهار شنبه 12 مهر 1402
ادامه بتن ریزی سکوهای طبقه اول استادیوم آزادی
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved