jیک شنبه 28 شهریور 1400
مصاحبه مهندس کریمی با اخبار ۱۴:۳۰ شبکه خبر پنجشنبه ۲۸ شهریور در خصوص بلیت فروشی دربی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved