jپنج شنبه 06 اردیبهشت 1403
پیکر پاک و مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب آرام گرفتند
تیرماه ۱۴۰۱


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved