jشنبه 05 خرداد 1403
قدردانی محمد رجائیان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص بروزرسانی نور استادیوم ۱۵ هزارنفری اراک
۱۳ مهر ۱۴۰۲


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved