jشنبه 05 خرداد 1403
جزئیات تفاهم نامه با شرکت چینی و احداث ورزشگاه بزرگ پایتخت
حضور مهیار عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در شبکه خبر سیما
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved