jیک شنبه 06 آذر 1401
پخش جشنواره فرهنگی ورزشی سلامت مجموعه ورزشی آزادی از برنامه "در شهر" شبکه ۵ سیما


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved