jشنبه 05 خرداد 1403
شنبه 09 اردیبهشت
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از پروژه ها و اماکن ورزشی اسلامشهر و دیدار با فرماندار


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved