jشنبه 20 خرداد 1402
چهار شنبه 11 خرداد
بازدید وزیر ورزش و جوانان از محموعه ورزشی شهید کشوری و معاونت فنی و مهندسی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved