jپنج شنبه 06 اردیبهشت 1403
سه شنبه 11 بهمن
بازدید معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه از آماده سازی سالن شهید افراسیابی برای مسابقات بدمینتون جام فجر


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved