jشنبه 05 خرداد 1403
دو شنبه 16 بهمن
افتتاح مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سمنان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved