jسه شنبه 02 مرداد 1403
شنبه 16 تیر
حضور جامعه ورزش و جوانان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
عکاس : زهرا برفره


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved