jپنج شنبه 06 اردیبهشت 1403
شنبه 12 اسفند
برپایی صندوق رای سیار جامعه ورزش در مجموعه شهید شیرودی با حضور وزیر ورزش و جوانان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved