jسه شنبه 02 مرداد 1403
سه شنبه 07 شهریور
نشست شورای معاونین و مدیران با سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved