jسه شنبه 12 مهر 1401
چهار شنبه 16 شهریور
بازدید استاندار تهران،مدیرکل حوزه وزارتی و سرپرست حراست وزارت ورزش و جوانان به همراه مدیرعامل شرکت توسعه از ورزشگاه آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved