jسه شنبه 02 مرداد 1403
پنج شنبه 14 تیر
بازدید وزیر ورزش و جوانان از سالن شش هزار نفری سردار شهید سلیمانی ساری


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved