jیک شنبه 03 تیر 1403
دو شنبه 18 اردیبهشت
حضور رییس جمهور در مراسم یکصد و یک سالگی جمعیت هلال احمر در سالن 12 هزار نفری آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved