jیک شنبه 03 تیر 1403
سه شنبه 16 آبان
امضای تفاهم‌نامه ایران و چین برای طراحی و ساخت مجموعه ورزشی جدید در تهران عکاس: سعید خلیلی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved