jجمعه 28 خرداد 1400
سه شنبه 26 اسفند
نشست پایان سال شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved