jسه شنبه 02 مرداد 1403
یک شنبه 21 آبان
نشست شورای مدیران وزارت ورزش و جوانان به ریاست کیومرث هاشمی
عکاس: زهرا برفره


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved