jپنج شنبه 06 اردیبهشت 1403
پنج شنبه 10 اسفند
آماده سازی سالن افراسیابی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برای میزبانی از صندوق رای سیار جامعه ورزش


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved