jپنج شنبه 06 اردیبهشت 1403
چهار شنبه 02 اسفند
بازگشایی رسمی پیست اسکی دیزین در سال 1402 (عکاس: احمدرضا سیرایی)


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved