jسه شنبه 08 فروردین 1402
یک شنبه 16 بهمن
بازدید وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل شرکت توسعه از خانه کشتی و رقابتهای کشتی پهلوانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved