jسه شنبه 14 تیر 1401
درباره ما
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
تاریخچه تاسیس شرکت:

براساس پیشنهاد شماره 26352/1 مورخ 23/7/1373 سازمان تربیت بدنی وقت، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي (سهامی خاص) توسط هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 27/7/1373 به تصویب رسیده و در تاریخ 22/8/73 جهت اجرا به سازمان تربیت بدنی وقت ابلاغ و نهایتاً شرکت در تاریخ 18/12/1373 تحت شماره 111835 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
شورای عالی اداری در سال 1374 سازمان تربیت بدنی وقت را موظف نمود ساخت و تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمان های ورزشی را به این شرکت واگذار نماید. در سال 1375 اقدامات اولیه برای ایجاد ساختار مناسب شرکت و تشکیلات اداری و سازمانی انجام و بر اساس وظایف تعیین شده، مجموعه های ورزشی آزادی، انقلاب و شهید شیرودی به این شرکت واگذار گردید.
متعاقباً ورزشگاه شهید سلیمی کیا درکرمان و سالن ورزشی تختی اردبیل نیز به منظور بهینه سازی اماکن ورزشی دراختیار شرکت قرار گرفت. از سال 1377 کلیه امکانات سوارکاری کشور (تاسیسات، زمین ها، مراکز نگهداری اموال منقول و دواب اداره کل سوارکاری و پرورش اسب و نیروی انسانی) به شرکت منتقل شد. نهايتاً درسال 1380 مالکیت پیست های اسکی دیزین، شمشک و خور (شامل بالابرها ، تجهیزات و مستحداثات و اموال و دارائی ها و کلیه حقوق مربوط به پیست) به شرکت توسعه واگذار گردید.
متعاقباً بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در تاریخ 8/8/82 نام شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمان های ورزشی به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تغییر یافت.

فعاليت اصلي شركت :

فعاليت هاي اين شركت به دو بخش نگهداری و توسعه اماکن ورزشی قابل تقسيم مي باشد:

فلسفه وجودي بخش نگهداری اماکن ورزشی:

1- امور نگهداري و تعميرات و مديريت سخت افزار ورزش به صورت يك سيستم كارآمد تخصصي و متمركز انجام گردد.
2- اماكن ورزشي با انتقال به شركت، به صورت خودگردان اداره شده تا حساسيت بيشتري نسبت به درآمد ها و هزينه هاي جاري وجود داشته باشد و بدين ترتيب در اجراي سياست هاي اصل 44 يك گام به سمت خصوصي سازي اماكن ورزشي برداشته شود.
3- بدنه مديريت ورزش كشور (نرم افزاري) از تصدي امور مربوط به سخت افزار ورزش رهايي يابد.

فلسفه وجودي و چشم انداز بخش توسعه اماکن ورزشی:

1- ايجاد سازمان متمركز مجري در امر ساخت و ساز تخصصي ورزش در كل كشور و برنامه ريزي متمركز و هدفمند در توسعه اماكن ورزشي كشور
۲- ايجاد ساختار سازماني و اداري و نيروي انساني متخصص و مرتبط با امر ساخت و ساز و تعمير و
3- اصلاح ساختارهاي ساخت و ساز اماكن ورزشي و ايجاد بهبود و پيشرفت در مديريت پروژه هاي عمراني
4- ساخت و تجهيز استاديوم هاي فوتبال با ظرفيت بالاي 5000 نفر، سالن هاي ورزشي با ظرفيت بالاي 2500 نفر، استخر هاي قهرماني و سه گانه، پيست هاي دو و ميداني و پيست هاي دوچرخه سواري

برخی از مهمترین اماكن ورزشي تحت پوشش شركت:

مجموعه ورزشي آزادي
مجموعه ورزشي انقلاب
مجموعه ورزشي شهيد شيرودي و شهید کبکانیان
مجموعه ورزشي تنيس استقلال
مجموعه ورزشي شهید كشوري
مجموعه هاي سواركاري كشور
مجموعه های اسکی شمشك، ديزين و خور
مجتمع اقامتی امام رضا (ع) رامسر
و...
اعضای هیات مدیره
* علیرضا عاصم یوسفی
مدیرعامل

* ژاله فرامرزیان، برانوش نیک بین، محمود رضا حسینی و محمد وکیلی
اعضای هیات مدیره
معاونین
* حمیدرضا رحیمی
معاون پشتیبانی

* سعید ابوالفتحی
معاون فنی و مهندسی

* محمد محب خدایی
معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه
مدیران مجموعه ها
* احمد مددی
مدیر مجموعه ورزشی آزادی

* امیرحسین فتحی
مدیر مجموعه ورزشی انقلاب

* مهدی همتی
مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی

* بیت الله رضایی
مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری

* مهدی ملک نیا
مدیر مجموعه های اسکی دیزین و شمشک

* سهیل یوسف نیا
مدیر مجموعه های سوارکاری

* رضا دوستی
مدیر مجموعه های تنیس
مدیران ستادی
* سید مهدی نادمی
مدیر حراست

* مرتضی نوروزی
سرپرست حوزه مدیرعامل

* تیمور هدایتی
ذیحساب طرح های عمرانی

* محمد رضا اکبری
مدیر طرح و برنامه

* رضا منفرد
مدیر امور اداری و تدارکات

* سید مهدی قریشی
مدیر امور مالی
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved