jسه شنبه 14 تیر 1401
مصاحبه مهندس علیرضا عاصم یوسفی با خبرگزاری برنا پس از نشست خبری با اصحاب رسانه
شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved