jسه شنبه 08 فروردین 1402
تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام از وزارت ورزش و جوانان تا مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved