jسه شنبه 08 فروردین 1402
جا مانده از تشییع و تدفین دو شهید گمنام در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
(کاری از خادمین شهدای گمنام جهادگر)


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved