jیک شنبه 02 آبان 1400
مصاحبه مهندس کریمی با برنامه فوتبال برتر شبکه سه سیما در خصوص دربی
۲۵ شهریور ۹۸


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved