jچهار شنبه 12 مهر 1402
توضیح در خصوص بازسازی استادیوم آزادی
با حضور عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در برنامه «فوتبال برتر» شبکه سه سیما
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved