jسه شنبه 14 تیر 1401
آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی ورزشی وزارت ورزش و جوانان فجر ۱۴۰۰


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved