دو شنبه 23 خرداد ثبت نام بیمه تکمیل درمان گروهی سال 1401  
  به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند :
افرادی که متقاضی ثبت نام بیمه تکمیل درمان گروهی سال 1401 هستند تا تاریخ 4/4/1401 فرم بیمه تکمیلی خود را به واحد رفاه تحویل نمایند.