jدو شنبه 17 بهمن 1401
سه شنبه 29 آذر
رزمایش کمک های مومنانه در آستانه شب یلدا در مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved