jدو شنبه 17 بهمن 1401
چهار شنبه 21 دی
دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با بانوان شاغل به مناسبت روز زن


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved