jجمعه 28 خرداد 1400
چهار شنبه 01 اردیبهشت
حضور مهندس کریمی در مجموعه ورزشی آزادی و بازدید از اماکن فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved