jپنج شنبه 30 دی 1400
شنبه 18 دی
نامگذاری بلوار اصلی مجموعه ورزشی انقلاب به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
با حضور وزیر ورزش و جوانان، رییس کمیته ملی المپیک و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved