jسه شنبه 12 مهر 1401
شنبه 05 شهریور
بازدید وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از مسابقات جام جهانی اسکی روی چمن دیزین


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved