jدو شنبه 13 آذر 1402
شنبه 27 آبان
حضور جمعی از کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در کنار جامعه ورزش و جوانان در تجمع بزرگ میدان انقلاب تهران برای حمایت از مردم مظلوم غزه


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved