jدو شنبه 13 آذر 1402
دو شنبه 22 اسفند
مراسم تشییع شهید گمنام در فدراسیون کشتی واقع در مجموعه ورزشی آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved