jیک شنبه 02 آبان 1400
شنبه 17 مهر
بازدید مهندس عاصم یوسفی از زیرساخت‌های ورزشی استان مرکزی و دیدار با استاندار


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved