jسه شنبه 12 مهر 1401
پنج شنبه 24 تیر
افتتاح همزمان ده ها پروژه ورزشی کشور از جمله سالن های ۶۰۰۰ نفری سردار حاج قاسم سلیمانی ساری و شیراز


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved