jچهار شنبه 12 مهر 1402
دو شنبه 27 شهریور
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از استادیوم آزادی
عکاس : سعید خلیلی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved