jیک شنبه 07 آذر 1400
یک شنبه 30 آبان
بازدید میدانی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و رییس فدراسیون تنیس از زمین های تنیس مجموعه انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved