jپنج شنبه 30 دی 1400
یک شنبه 21 آذر
بررسی میزبانی تیم های ملی و بازدید میدانی از ورزشگاه نیمه تمام ۴۰ هزارنفری آزادی
با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و رییس فدراسیون فوتبال


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved