jسه شنبه 12 مهر 1401
چهار شنبه 09 شهریور
افتتاح و بهره برداری رسمی از سیستم روشنایی پیست موتورسواری و اتومبیلرانی آزادی
عکاس: بهنام رنجکش


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved