jسه شنبه 14 آذر 1402
دو شنبه 01 آبان
افتتاح زمین های چمن استادیوم سردار جنگل رشت با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved